Timeline/Звіт активності

21 December 2022
bridgeUkraine secured a 2-year British Academy/CARA “Researchers at Risk Fellowship” to support a Professor of AI of the Lviv Polytechnic National University, Ukraine. This was achieved with substantial support from the School of Engineering of the University of Birmingham
22 December 2022
bridgeUkraine formalised its collaboration with the M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE of the Ukrainian State Road Research Institute
21 December 2022
bridgeUkraine is in the process of formalising its collaboration with the Department of Economic and Social Geography of the Ivan Franko National University of Lviv. This is part of the University of Birmingham-Ivan Franko National University of Lviv TwinForHope scheme – The UK universities standing with their counterparts to support Ukraine
7-8 December 2022
bridgeUkraine participated in the International Scientific Conference (named after П.М. Kovalya) “Bridge management and reconstruction strategies for Ukraine” organised by the M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE for the Ukrainian State Road Research Institute. Delivered lectures: “Resilient reconstruction of Ukraine”, “Bridge reconstruction”, “The value of asset management”
7-8 грудня 2022
«Міст України» взяв участь у Міжнародній науковій конференції (ім. П.М. Коваля) «Стратегії управління та реконструкції мостів для України», організованій Державним дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П. Шульгіна ДП «ДерждорНДІ». Прочитав лекції: «Стійка реконструкція України», «Реконструкція мостів», «Важливість управління об’єктами інфраструктури»
25 November 2022
bridgeUkraine meeting with Oksana Cherinko (Director Bilfinger Tebodin Ukraine) and Mykola Shlapak (Environmental Consultant)
25 листопада 2022
зустріч bridgeUkraine з Оксаною Черінько (директор Bilfinger Tebodin Ukraine) та Миколою Шлапаком (консультант з охорони навколишнього середовища)
23 November 2022
Submitted a proposal to support a Ukrainian researcher – “Researchers at Risk Fellowships/The British Academy”
23 листопада 2022
Подано пропозицію на підтримку українського дослідника – «Researchers at Risk Fellowships/The British Academy» 
22 November 2022
bridgeUkraine meeting with Svitlana Surodina and Daria Volkova from Skein group
22 листопада 2022
зустріч bridgeUkraine зі Світланою Суродіною та Дар’єю Волковою з групи Skein
11 November 2022
bridgeUkraine participated in COP27 and presented at the Ukraine Pavilion session ‘accelerating science-based green transition in Ukraine as a model for post conflict and post-recovery’. Our presentation focused on critical infrastructure recovery and prioritisation, towards climate resilient infrastructure for a net-zero economic transition. The recording is available here
11 листопада 2022
bridgeUkraine взяв участь у COP27 та представив на сесії Павільйону України «прискорення науково обґрунтованого зеленого переходу в Україні як моделі пост-конфліктного та пост-відновлення». Наша презентація була зосереджена на відновленні та визначенні пріоритетів критичної інфраструктури, спрямованих на стійку до зміни клімату інфраструктуру для карбон нейтрального економічного переходу. Запис доступний тут
24 October 2022
bridgeUkraine meeting with Dr Svitlana Krakovska (Ukrainian Hydrometeorological Institute) and coordinator ENVIROPLAN consultants of APENA3 project on climate adaptation strategies and implementation plans in Ukraine and also with representatives from EGIS-Ukraina
24 жовтня 2022
зустріч bridgeUkraine з доктором Світланою Краковською (Український гідрометеорологічний інститут) та координатором ENVIROPLAN, консультантами проекту APENA3 щодо стратегій адаптації клімату та планів впровадження в Україні, а також з представниками EGIS-Україна
22 October 2022
In the framework of a consultancy for the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure of the United Nations (CDRI-UN) a case study for Ukrainian infrastructure was chosen. This is part of the CDRI’s Flagship report on ‘Financing for Disaster and Climate Resilient Infrastructure’ for the Group of Twenty (G20) summit in 2023.
22 жовтня 2022
14 October 2022
bridgeUkraine is in the process of formalising its collaborations with the Ukrainian Ministry of Infrastructure and the M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE for the Ukrainian State Road Research Institute
14 жовтня 2022
bridgeUkraine перебуває в процесі офіційного оформлення співпраці з Міністерством інфраструктури України та Державним науково-дослідним інститутом автомобільних доріг імені М.П. Шульгіна ДП «Держдорнді»
23 September 2022
A seminar was delivered on 22.09.2022 to more than 50 Ukrainian Engineers, titled “Stone bridges construction”, in collaboration with the M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE for the Ukrainian State Road Research Institute, available here
23 вересня 2022
22.09.2022 проведено семінар для понад 50 українських інженерів під назвою «Будівництво кам’яних мостів» у співпраці з ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
16 September 2022
An one day Workshop was delivered to more than 160 Ukrainian Engineers on 15.09.2022. The workshop titled “Design of prestressed bridges to Eurocodes – Resilient ways to build back better”, was organised in collaboration with the M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE for the Ukrainian State Road Research Institute and is available here
16 вересня 2022 
15.09.2022 року відбувся одноденний семінар для понад 160 українських інженерів. Семінар «Проектування попередньо напружених мостів згідно Єврокодів – стійкі шляхи кращого відновлення» був організований у співпраці з ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» та доступний за посиланням
27 August 2022
A scoping workshop of the bridgeUkraine alliance took place on 26.09.2022
27 серпня 2022
26.09.2022 відбувся семінар альянсу bridgeUkraine
29 June 2022
A scientific report on “Conflict Resilience Framework for Critical Infrastructure Peacebuilding” is available here
29 червня 2022 
Науковий звіт «Модель стійкості до конфліктів для розбудови критичної інфраструктури» доступний тут
28 June 2022
The alliance has a total of 16 members as of today
28 червня 2022
Альянс налічує 16 членів
13 May 2022
A meeting between the main contributors took place, the questionnaire for expression of interest to contribute in bridgeUkraine was released
13 травня 2022
Відбулася зустріч основних дописувачів, оприлюднено анкету для висловлення зацікавленості у здійсненні внесків у bridgeUkraine 
29 April 2022
Marat Khodzhaiev (Марат Ходжаєв) Civil/Bridge Engineer MSc, from Kyiv, Ukraine and Dr Sotirios Valkaniotis, expert in remote sensing and space applications from the Geological Society of Greece, have joined the Alliance
29 квітня 2022 
Марат Ходжаєв (Марат Ходжаєв) Інженер з будівництва/мостів MSc, з Києва, Україна та д-р Сотіріос Вальканіотіс, експерт з дистанційного зондування та космічних застосувань Геологічного товариства Греції, приєдналися до Альянсу
21 April 2022
delivery of free CPD seminars on bridge restoration is under discussion
21 квітня 2022
обговорення проведення безкоштовних семінарів з відновлення мостів
20 April 2022
a questionnaire for design and construction companies interested in helping the reconstruction of infrastructure is under preparation
20 квітня 2022
готується анкета для проектних та будівельних компаній, зацікавлених у допомозі у реконструкції інфраструктури
19 April 2022
Experts invited to contribute their knowledge
19 квітня 2022 
запрошених експертів, які бажають поділитися своїми знаннями
18 April 2022
bridgeUkraine.org created
18 квітня 2022
bridgeUkraine.org створено